นพ. อดุลย์ชัย ธรรมาแสงเสริฐ

นพ. อดุลย์ชัย ธรรมาแสงเสริฐ

ความชำนาญ :

สถานที่ทำงาน :

โรงพยาบาล พญาไท 2 และ แกรนด์มาสเตอร์สหคลินิก

ความรู้และความชำนาญเฉพาะด้าน :

เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศัลกรรมตกแต่ง โดยเฉพาะ จมูก และตา

การศึกษา :

ระดับปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรม และ ศัลยกรรมตกแต่ง ที่ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า