นพ. อัครรัช วงษ์จิราษฏร์

นพ. อัครรัช วงษ์จิราษฏร์

ความชำนาญ :

สถานที่ทำงาน :

โรงพยาบาลศิริราช

ความรู้และความชำนาญเฉพาะด้าน :

ศัลยแพทย์
และ กำลังศึกษาต่อด้านศัลยกรรมตกแต่งที่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

การศึกษา :

แพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราชพยาบาล
วุฒิบัตรศัลยกรรม