นพ. วิษณุ โล่ห์สิริวัฒน์

นพ. วิษณุ โล่ห์สิริวัฒน์

ความชำนาญ :

สถานที่ทำงาน :

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
แผนก ศัลยกรรมเต้านม

ความรู้และความชำนาญเฉพาะด้าน :

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน รักษา มะเร็งเต้านม
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน ศัลยกรรมแก้ไข เสริมสร้างเต้านม จาก การผ่าตัดรักษามะเร็งเต้านม

การศึกษา :

แพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราชพยาบาล
วุฒิบัตร ศัลยกรรมทั่วไป
วุฒิบัตรศัลยกรรมตกแต่ง