พญ. กุลกานต์ อมรพัฒนา

พญ. กุลกานต์ อมรพัฒนา

ความชำนาญ :

สถานที่ทำงาน :

Maple Clinic คลินิกศัลยกรรมปลูกผม และ ความงาม

ความรู้และความชำนาญเฉพาะด้าน :

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการปลูกผม 

การศึกษา :

แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
วุฒิบัตร ศัลยกรรมทั่วไป
วุฒิบัตรศัลยกรรมตกแต่ง