พญ. อัญชลี ชุ่มแจ่ม

พญ. อัญชลี ชุ่มแจ่ม

ความชำนาญ :

สถานที่ทำงาน :

แผนก หู คอ จมูก โรงพยาบาล สมุทรสาคร

ความรู้และความชำนาญเฉพาะด้าน :

การศึกษา :

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
วุฒิบัตร โสต ศอ นาสิกรรม