ทพญ. ดร. เปี่ยมกมล วัชโรทยางกูล

ทพญ.  ดร. เปี่ยมกมล วัชโรทยางกูล

ความชำนาญ :

สถานที่ทำงาน :

สหรัฐอเมริกา

ความรู้และความชำนาญเฉพาะด้าน :

ผู้เชี่ยวชาญด้านสาขาเวชศาสตร์ และตรวจพิเคราะห์โรคช่องปาก

การศึกษา :

ทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย มหิดล