นพ อดุลย์ เร็งมา

นพ อดุลย์ เร็งมา

ความชำนาญ :

สถานที่ทำงาน :

โรงพยาบาล ยี่งอ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ความรู้และความชำนาญเฉพาะด้าน :

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป  และ เป็นแพทย์ที่อุทิศตัวใน รพ สามจังหวัด ชายแดน มา 20 ปี

การศึกษา :

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล