พญ. ธนพร ลาภรัตนากุล

พญ. ธนพร ลาภรัตนากุล

ความชำนาญ :

สถานที่ทำงาน :

แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ บำรุงราษฎร์

ความรู้และความชำนาญเฉพาะด้าน :

การศึกษา :

ประวัติการศึกษา -จบแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล -
แพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ศึกษาต่อที่ประเทศอเมริกาและออสเตรเลียเพิ่มเติมด้านการออกกำลังกายรักษาโรค (Clinical Exercise  Specialist )