SOS Specialist แพทย์เฉพาะทางบาทเดียว
พูด-คุย สอบถามปัญหาสุขภาพกับแพทย์เฉพาะทาง

พูด-คุย สอบถามปัญหาสุขภาพกับแพทย์เฉพาะทาง

SOS Specialist แพทย์เฉพาะทางบาทเดียว
พูด-คุย สอบถามปัญหาสุขภาพกับแพทย์เฉพาะทาง

สมัครสมาชิก
เว็บไซต์ SOS SPECIALIST แพทย์เฉพาะทางบาทเดียว

เงื่อนไขการใช้บริการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ เงื่อนไขการใช้บริการสมัครสมาชิกเว็บไซต์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์  SOSSPECIALIST ( แพทย์เฉพาะทางบาทเดียว ) เว็บไซต์นี้ จัดทำขึ้นโดยไม่ได้แสวงหาผลกำไร และมุ่งหวังโดยให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนทั่วไป  เว็บไซด์นี้ จะช่วยตอบปัญหาทางการแพทย์ โดยแพทย์เฉพาะทาง ที่ได้รับรองจากแพทย์สภา
 
 การตอบปัญหาดังกล่าว ไม่ได้มุ่งหวังในการวินิฉัยโรคของผู้ป่วย เนื่องจากการวินิจฉัยโรคนั้น ต้องประกอบไปด้วย  การซักประวัติ การตรวจร่างกาย และ การตรวจพิเศษทางห้องปฏิบัติการ เช่น ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ หรือ การ X-ray เป็นต้น   แต่การตอบปัญหาของกลุ่มแพทย์เฉพาะทางบาทเดียว เน้นเพื่อ " นำข้อมูลที่ได้รับ มา วิเคราะห์ แนะนำ-แนะแนว ทางที่ถูกต้อง " ให้แก่ประชาชนทั่วไป
 
    ผู้เข้าเยื่ยมชมเว็บไซต์นี้จะต้องถูกผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในเว็บไซต์นี้ ดังนั้นโปรดอ่าน ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ด้วยความระมัดระวังก่อนทำธุรกรรมใด ๆ บนเว็บไซต์นี้ และเพื่อจุดประสงค์ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ให้คำว่า”เว็บไซต์นี้” หมายถึง SOSSPECIALIST ( แพทย์เฉพาะทางบาทเดียว ) ซึ่งอาจจะมีการเชื่อมต่อ กับเว็บไซต์อื่น ๆ ของ SOSSPECIALIST ( แพทย์เฉพาะทางบาทเดียว ) และเว็บไซต์อื่น  ๆ ของบุคคลภายนอกเว็บไซต์อื่น ๆ ของ SOSSPECIALIST ( แพทย์เฉพาะทางบาทเดียว ) และเว็บไซต์อื่น  ๆ ของบุคคลภายนอกที่มีการเชื่อมต่อนั้นอาจจะมีข้อกำหนดและ เงื่อนไขอื่นซึ่งแตกต่างไปจาก ข้อกำหนดและเงื่อนไขในเว็บไซต์นี้ ในระหว่างที่ท่าน เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ อื่น ๆ  โปรดตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์แต่ละแห่งที่ท่านเข้าเยี่ยมชมอย่าพึงสันนิษฐาน ว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขในเว็บไซต์นี้จะใช้กับเว็บไซต์อื่นของ SOSSPECIALIST ( แพทย์เฉพาะทางบาทเดียว ) ด้วย
 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้

  • เว็บไซต์นี้ประกอบด้วยเนื้อหาต่าง ๆ ทั้งที่เป็นตัวอักษร รูปภาพและเสียง ซึ่งได้รับความ คุ้มครองในด้านลิขสิทธิ และทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นๆ สิขสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งหลายที่บรรจุในเว็บไซต์นี้เป็นกรรมสิทธิของ SOSSPECIALIST และได้รับอนุญาตจากผู้มีสิทธิเหล่านั้นให้สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของ เว็บไซต์นี้ได้
  • ท่านอาจจะทำการพิมพ์ ทำซ้ำ หรือใช้ข้อมูลหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่เป็นซอฟต์แวร์ หรือรูปภาพ จากเว็บไซต์นี้เพื่อใช้ส่วนตัว หรือเพื่อการศึกษาเท่านั้น โดยไม่นำไปใช้ในกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยว ข้องกับการค้า และมีข้อแม้ว่าท่านต้องระบุถึงสิทธิความเป็นเจ้าของ SOSSPECIALIST ( แพทย์เฉพาะทางบาทเดียว )  และจะไม่ทำการแก้ไขข้อมูลเหล่านั้น เอกสารทุกประเภทที่เกิดจากการทำ ซ้ำขึ้นจะต้องมีข้อความที่ระบุถึงสิทธิต่าง ๆ ที่ปรากฏในข้อมูลต้นฉบับนั้น ๆ

การปฏิเสธความรับผิดและข้อจำกัดความรับผิด

เนื้อหาและข้อมูลใดที่ปรากฏใน เว็บไซต์นี้ได้รับการรวบรวมโดยทีมงาน SOSSPECIALIST ( แพทย์เฉพาะทางบาทเดียว ) และ จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับอนุญาตแล้ว และสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้อง มีการบอกกล่าวล่วงหน้า ทุกครั้งในการเปิดดูเว็บไซต์นี้ ท่านยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและ เงื่อนไขการใช้ที่มีอยู่ ณ เวลาขณะที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้  ดังนั้นทุกครั้งที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ท่านจึงควรตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ก่อน

  • เราขอปฏิเสธความรับผิดในการรับประกันใด ๆ (warranties) ทุกประเภทที่เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ หรือการที่ท่านใช้การรับประกันคุณภาพ (warranties) ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นการรับประกัน  หรือผลที่จะได้รับ จากการใช้ข้อมูลและผลิตภัณฑ์ดังกล่าว หรือการใช้ข้อมูลหรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะไม่ละเมิด สิทธิใด ๆ เราจะไม่รับผิดชอบต่อผลกำไรหรือขาดทุนอันเกิดจากโอกาสทางธุรกิจที่เกิดจากการ ใช้ หรือใช้เว็บไซต์ หรือข้อมูลในเว็บไซต์นี้ในทางที่ผิด

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ

  • เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่น ๆ  การเชื่อมต่อนี้เพื่อช่วยให้ท่านค้นหาเว็บไซต์ บริการ และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและง่ายด่าย เราไม่มีอำนาจที่จะควบคุม รับรองยืนยันความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือหรือรับผิดชอบในเนื้อหาของเว็บไซต์ของบุคคล ภายนอก หรือการเชื่อมต่อใด ๆ ที่บรรจุอยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก แม้ว่าเว็บไซต์ดัง กล่าวนั้นจะมีกลุ่ม SOSSPECIALIST  ( แพทย์เฉพาะทางบาทเดียว ) เป็นผู้ดำเนินการก็ตาม การตัดสินใจว่าบริการ และ/ หรือผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์เหล่านี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของท่านหรือไม่นั้น เป็น ความรับผิดชอบของท่านเอง SOSSPECIALIST ไม่มีความรับผิดชอบ ในฐานะเจ้าของหรือผู้ดำเนินการเว็บไซต์เหล่านั้น และ ไม่ได้มีส่วน เกี่ยวข้องในการกำหนดถึงการรับประกันใด ๆ หรือต้องรับภาระค่าเสียหายที่เกี่ยวพันกับเจ้าของ หรือผู้ดำเนินงานของเว็บไซต์ใด ๆ (รวมทั้งความเสียหายที่เกิดจากข้ออ้างใด ๆ ก็ตามที่ละเมิด ลิขสิทธิหรือทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้น

การคุ้มครองข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านแจ้งต่อ SOSSPECIALIST ( แพทย์เฉพาะทางบาทเดียว ) ผ่านเว็บไซต์นี้จะถูกนำ ไปใช้ตามนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนตัวเท่านั้น โปรดอ่านนโยบายนี้อย่างละเอียดก่อนผ่านไปยังข้อมูล อื่น และด้วยการที่ท่านให้ข้อมูลส่วนตัวนี้เท่ากับว่าท่านได้ยินยอมให้มีการนำข้อมูลนี้ไปใช้ตามนโยบาย การรักษาข้อมลูส่วนบุคคลของเรา

นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บ การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้น 

ข้อร้องเรียน

หากท่านมีคำถามหรือต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ โปรดติดต่อบรรณาธิการเว็บไซต์ SOSSPECIALIST ( แพทย์เฉพาะทางบาทเดียว ) หรือ contact@sosspecialist.com