SOS Specialist แพทย์เฉพาะทางบาทเดียว
พูด-คุย สอบถามปัญหาสุขภาพกับแพทย์เฉพาะทาง

พูด-คุย สอบถามปัญหาสุขภาพกับแพทย์เฉพาะทาง

SOS Specialist แพทย์เฉพาะทางบาทเดียว
พูด-คุย สอบถามปัญหาสุขภาพกับแพทย์เฉพาะทาง

กระดูกยุปและปัสสาวะตลอด

11 เดือนที่แล้ว 0
เนื่องจากผู้ปวยล้มก้นกระแทกอย่างแรงทำให้กระดูกที่พบเห็น      จากเอ็กซเรย์พบกระดูกยุปอยากทราบการรักษาและขอคำแนะนำจากคุณหมอครับ เพราะภรรยาไปรักษาโครงการ30บาทปรากกฎหอมให้ใส่เกาะดามหลังแล้วให้กลับมานอนที่บ้านไม่มีคำแนะนำใดๆ จากนั้นเมื่อมานอนก็ไม่ได้รับคำแนะนำกับเจ้าเสื้อเกาะวาควรถอดออกและใส่เมื่อใด ผลออกมาคือแผ่นที่ลัดด้านหน้าไปกดทับหน้าท้องเลยเกิดปัญหาปัสสาวะไหลทั้งวันจนท้องบวมสุดท้ายใส่มา12วันทรมารมากเม่อถอดออกก็ต้องรีบให้รถพยาบาลมารับไปเพราะนั่งก็ไม่ได้ตะแคงข้างก็ลำบาก ผลตรวจพบว่า เส้นประสาทหูรูด(อันนี้ตามที่คุณหมออีกแผนกหนึ่งบอก) ทำงานผิดปกติจึงทำใ้ห้ไหลตลอดและที่ตะกอนอยู่ในช่องปัสาวะเลยต้องเสียบสายสวนไว้ตลอด
 คำถามครับ
เรื่องกระดูกจะรักษาให้หายและจะลุกนั่งได้หรือไม่ครับ
เรื่องการปัสสาวะจะกลับมาดังเดิมได้หรือไม่เพราะตอนนี้พวกตะกอนที่ตกค้างก็ไหลออกมามากจนปัสาวะเริ่มใสแล้วครับ

ไม่ทราบคำถามของผมจะให้ความเข้าใจกับคุณหมอหรือไมและจดหมยนี้จะได้คำตอบหรือไม่แต่ผมขอภาวนาให้ถึงมือคุณหมอสักท่านที่ใจบุญช่วยกรุณาตอบข้อปัญหานี้ให้ความกระจ่าด้วยเถอะครับจักขอบพระคุณอย่างสูง
โดย ณัฐภัทร พุกกะนะสุต @2016-10-23 14:46:18
Tags: ถึงคุณหมอผู้ใจบุญ
0 ความคิดเห็น

กรุณาล็อคอินเข้าระบบก่อนร่วมแสดงความคิดเห็นครับ